Terapiassa

Psykiatrisena sairaanhoitajana ja terapeuttina työskennellessäni olen kohdannut ihmisiä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Jokaisella meillä on omat mutkat poluillamme, joita kuljemme.

Terapiasuhteessa pidän tärkeänä luottamuksellista ja arvostavaa yhteistyösuhdetta, jossa terapeutin asiantuntijuutta ja asiakkaan tietämystä hyödyntäen etsimme uusia vähemmän mutkaisia ja haastavia polkuja kuljettavaksi asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Istunnollani pyrin lämpimässä yhteistyössä asiakkaan kanssa keskustelemalla löytämään niitä solmukohtia, joiden aukaiseminen auttaa selkiyttämään asiakkaan elämäntilannetta ja voimaan paremmin.

Työskentelyni painopiste on Kognitiivisessa terapiassa, Ratkaisukeskeisin lisäyksin. Kognitiivisessa terapiassa tutkimme ajatuksia ja tunteita sekä niihin liittyviä erilaisia merkityksiä, olettamuksia ja uskomuksia, jotka ohjaavat käyttäytymistämme. Tutkimalla käyttäytymistä tavoitteena on saada uudenlaisia näkökulmia omaan toimintaan muokkaamalla niitä haitallisia käyttäytymisen muotoja, jotka tuottavat kärsimystä ja haastavat arkea. Ratkaisukeskeisillä lisäyksillä etsimme niitä toimivia ratkaisuja, joita kannattaa jatkaa oman näköisen hyvän elämän ylläpitämiseksi.